گارانتی

گارانتی تعویض کالا

 

گارانتی تعویض فقط شامل این موارد میشود:

1.نقص فنی  کالای ارسال شده در صورتی که با تعمیر و تعویض قطعه امکان پذیر نباشد

2.شکستگی کالای ارسال شده در صورتی که از طرف کمپانی و یا فروشگاه باشد و قابل تعویض بخش شکسته شده نباشد

که باید مورد تایید کارشناس فنی شرکت و فروشگاه و کمپانی قرار بگیرد و پس از تایید،بدون هیچگونه خسارت و با حمل و نقل رایگان،کالای مورد نظر تعویض خواهد شد

مواردی که شامل گارانتی تعویض نمیشوند:

1.پشیمان شدن پس از دریافت کالا

2.مواردی مثل عدم تایید استاد

3.سهل انگاری در جابجایی و نگهداری توسط کارگران و یا شخص خودتان که باعث ایجاد خسارت و نقص فنی و یا شکستگی کالای مورد نظر بشود.