روش پرداخت

روش های پرداخت وجه

1.پرداخت توسط درگاه ایمن و سریع زرین پال که هنگام تسویه حساب سبد خرید در دسترس خریدار قرار می گیرد

2.از طریق کارت به کارت

شماره کارت:

6037-9974-8742-6422
بنام محمد رضا محمد علیپور

3.از طریق واریز به حساب

شماره حساب:
0321257714007

4.از طریق شماره شبا

IR440177777777321257714007