لوگوی سایت

درباره پیانو دیجیتال

پیانو دیجیتال

درباره پیانو دیجیتال بیشتر بدانیم آشنایی با پیانو دیجیتال: درباره پیانو دیجیتال و یا الکتریک باید بگوییم از دستاوردهای تکنولوژی مدرن بدست بشر است.   پیانوهای دیجیتال و الکتریک با استفاده از تکنولوژی مدرن دیجیتالی،از روی پیانوهای آگوستیک شبیه سازی شده و توسط مدارهای الکترونیکی عرضه شده اند که هر روز بر پیشرفت تکنولوژی های […]

بخش های اصلی و مهم سایت سازکده را می توانید در قسمت منوی سایت مشاهده نمایید